previous next 20 images


070701

01-Setup
01-Setup
02-Talking to the crowd
02-Talking to the crowd
03-Talking to the kids
03-Talking to the kids
04-Forming for the group
04-Forming for the group
05-Group Photo
05-Group Photo
06-Group Photo
06-Group Photo
07-Ben Announces
07-Ben Announces
08-Ben Announces
08-Ben Announces
09-Lorenzo
09-Lorenzo
10-Lorenzo
10-Lorenzo
11-Lorenzo
11-Lorenzo
12-Stage Left
12-Stage Left
13-Stage Left
13-Stage Left
14-Group Playing
14-Group Playing
15-Group Playing
15-Group Playing
16-Group Playing
16-Group Playing
17-Group Playing
17-Group Playing
18-Group Playing
18-Group Playing
19-Group Playing
19-Group Playing
20-Breakdown
20-Breakdown